Advertisement (reklama)

Main Ad

Badamy dyskryminację: zapraszamy do współpracy eksperta/ekspertkę


Jesteś ekspertem/ekspertką w tematyce migrantów i uchodźców? Znasz się na problemach dyskryminacji obcokrajowców w Polsce? Zapraszamy do współpracy w ramach realizacji projektu “Wrocław przeciwko dyskryminacji migrantów”. 


Co potrzebujemy?  Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej zaprasza eksperta/ekspertkę do przeprowadzenia badań społecznych na temat dyskryminacji migrantów na Dolnym Śląsku ze względu na ich pochodzenie w ramach projektu “Wrocław przeciwko dyskryminacji migrantów”. 


Do obowiązków eksperta będzie należało: dobór metodologii, narzędzi i metod badawczych; przeprowadzenie badań wśród mieszkających na Dolnym Śląsku migrantów i uchodźców na temat doświadczeń i poczucia dyskryminowania w lokalnym środowisku; przygotowanie raportu z badań w formacie przystępnym do odbioru oraz inne działania. Rodzaj badań, metodologia i format raportu będą ustalane z zatrudnioną osobą. 


Czego oczekujemy od badacza/badaczki: 

 • doświadczenie naukowe i badawcze w tematyce: praw migrantów, organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego lub kampanii antydyskryminacyjnych 
 • doświadczenie w pracy w polskich organizacjach pozarządowych min. 3 lata 
 • doświadczenie we współpracy z uchodźcami lub migrantami z Ukrainy, min. 1 rok. 
 • wykształcenie min. wyższe 
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (min. C1). 
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu min. komunikatywnym 


Mile widziane: 

 • znajomość języka białoruskiego i innych języków obcych 
 • doświadczenie w projektach/działaniach o tematyce antydyskryminacyjnej 
 • posiadanie stopnia naukowego w zakresie nauk humanistycznych, prawa, nauk o polityce lub dziennikarstwa 
 • doświadczenie dziennikarskie, tzw. lekkie pióro
 • obcokrajowcy, między innymi obywatele Ukrainy 


Co oferujemy? Możliwość rozwoju naukowego oraz nawiązania współpracy z Polskim Instytutem Współpracy Obywatelskiej - jednej z największych fundacji działających na rzecz zamieszkałych w Polsce migrantów i uchodźców z Ukrainy i Białorusi. Wynagrodzenie odpowiednie do doświadczenia i zaangażowania na podstawie umowy zlecenia lub B2B. 


Jak się zgłosić? Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania na adres mailowy kontakt@fpiwo.pl informacji o Państwa doświadczeniach, oczekiwaniach finansowych oraz możliwych terminach rozpoczęcia i przeprowadzenia badań. Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 31 lipca 2022 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 


Do realizacji badań zapraszamy również osoby o mniejszym doświadczeniu - w roli wolontariuszy lub stażystów zaangażowanych w przeprowadzenie badań antydyskryminacyjnych. 


Więcej informacji.  Projekt “Wrocław przeciwko dyskryminacji migrantów” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG. Więcej informacji o działaniach zrealizowanych w ramach projektu pod tym linkiem 👈