Advertisement (reklama)

Main Ad

Релігія та політичне життя в сучасній Росії

В процесах трансформації політичної системи РФ початку XXI сторіччя релігія виступає як досить потужний актор, який використовується політичними інститутами для реалізації своїх інтересів (і в тому числі під час електоральних кампаній), водночас з цим, відбуваються процеси певної клерикалізації суспільно-політичного життя. В центральної влади сьогодні відсутня єдина позиція відносно подальшого використання РПЦ в цілях політичного та ідеологічного будівництва, хоча вона й використовується для зміцнення авторитету та легітимізації наявного політичного режиму. Політизація ж ісламу відбувається на різних рівнях та в різних формах. З одного боку, приймаються спроби вбудувати цю релігію в політичну макросистему через створення мусульманських суспільно-політичних організації, з другого боку відбувається спонтанна політизація, в тому числі й радикалізація ісламу в малих соціальних групах.
Повний текст даної публікації розміщено в науковому виданні  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса Національної академії наук України «Наукові записки» за №2 (58).  Отож, пропоную до вашої уваги авторську публікацію: «Вплив релігійного фактору на процеси суспільно-політичних трансформації в Росії початку XXI сторіччя».
                                                                                                                    Максим Волосевич