Advertisement (reklama)

Main Ad

Autor blogu - Maksym Wołosewicz

Maksym Wołosewicz (Максим Волосевич) – dziennikarz, bloger, specjalista w zakresie ustawodawstwa migracyjnego. Posiada wszechstronne doświadczenie dziennikarskie. 

Utworzył i realizował kilka projektów biznesowych w Polsce, Ukrainie i Niemczech. Obecnie jako specjalista ds. systemów operacyjnych MacOS/iOS doradza klientom w międzynarodowej korporacji (Lokalizacja: Sacken, Niemcy). W przeszłości pracował również jako korespondent regionalny, redaktor naczelny tygodnika, a także jako jeden z założycieli i szef Sekretariatu Szkoły Językowej dla obcokrajowców. 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Narodowy w Odessie. Kierunek: politologia (Odessa, Ukraina). 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń, Polska). Kierunek: nauki o polityce. 

Działalność naukowa: 

Doktorant w zakresie nauko polityce, Stypendysta Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców w 2014-2015 roku akademickim; autor licznych publikacji w językach: rosyjskim, ukraińskim, polskim. Obszar zainteresowań naukowych to demokratyzacja, transformacje demokratyczne na obszarze poradzieckim, analiza porównawcza systemów politycznych w Rosji, Ukrainie, Polsce, działalność pozarządowa.  

Działalność pozarządowa

Maksym Wołosewicz od lat angażuje się w różnorakie projekty społeczne. Jest organizatorem i uczestnikiem wydarzeń społeczno-kulturalnych skierowanych do dorosłych i młodzieży z krajów byłego Związku Radzieckiego. Sam też był wolontariuszem w ramach programu EVS i uczestnikiem wielu wymian międzynarodowych (Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy, Rosja, Białoruś, Łotwa). Uwielbia nawiązywać kontakty z młodymi, przedsiębiorczymi ludźmi z całego świata, dzięki czemu poznaje ich kultury, panujące w nich zwyczaje i normy.

Maksym Wołosewicz - Prezes Zarządu w Polskim Instytucie Współpracy Obywatelskiej.

Znajomość języków: polski, rosyjski, ukraiński, angielski. 

Miejsce zamieszkania: Görlitz, Niemcy/Wrocław, Polska.